Doelgroep

BASISONDERWIJS

  • Lagere schoolkinderen met een normale begaafdheid die tegen alle verwachtingen in problemen hebben met lezen, spelling en/of rekenen. Deze problemen zijn van die aard dat hulp op school onvoldoende is zodat extra buitenschoolse hulp aangewezen is.
  • Kinderen met werkhoudingsproblemen die een gevolg zijn van een leerprobleem.
  • Kinderen bij wie na intensieve begeleiding de leerproblemen hardnekkig blijven. Voor deze kinderen kan de diagnose van leerstoornis voor lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) en / of voor rekenen (dyscalculie) gesteld worden.
  • Kinderen die leerproblemen hebben ten gevolge van andere stoornissen zoals AD(H)D, DCD, ASS

SECUNDAIR ONDERWIJS 1STE GRAAD

  • Jongeren die al een tijd in begeleiding zijn, kunnen bij de overgang naar het secundair onderwijs verder worden ondersteund.
  • Jongeren uit het secundair onderwijs die bepaalde leerstofonderdelen van de lagere school niet verwerkt hebben.
  • Jongeren die ten gevolge van hun lees- en/of spellingproblemen moeilijkheden hebben met Frans en/of Engels