Prijs

GRATIS INTAKE

ONDERZOEK

 • Per uur: € 30

ADVIESGESPREK

 • Bespreking van het onderzoek met ouders: € 15
 • Bespreking van het onderzoek met school:  € 15

BEGELEIDING

 • Het tarief voor de begeleiding wordt berekend op basis van het laatste aanslagbiljet “personenbelasting” van beide ouders. De prijs is afhankelijk van het nettogezinsinkomen van beide ouders.
 • Dit varieert tussen € 5 en € 35.50 per begeleidingsuur.
 • Voor begeleiding op school rekenen wij een meerkost van 10%.
 • Bij co-ouderschap brengen beide ouders het aanslagbiljet binnen en betaalt elke ouder volgens individueel inkomen.
 • De prijs wordt elk jaar opnieuw berekend en is geldig voor het lopende jaar.
 • Schoolcontacten en oudergesprek tijdens de begeleiding kosten evenveel als een begeleidingsuur
 • Bij niet verwittigde afwezigheid betaald u de helft van de uurpijs.

ATTEST

 • Een attest op basis van een onderzoek en/of begeleiding kost € 30. Indien een volledig nieuw onderzoek nodig is, betaal je de prijs van het onderzoek en adviesgesprek.

BETALINGEN

 • De betalingen gebeuren via overschrijving binnen de veertien dagen na ontvangst maandelijkse factuur.
​​​​​​​
Bestand

Berekening financiële bijdrage

Bestand Downloaden